کتاب ها

تحلیل سازه ها

كتاب پيش رو مبتني بر جديدترين شيوه هاي آموزش پس از سال­ ها تدريس مولف در دانشگاه و دوره هاي

تحلیل سازه ها جلد دوم

كتاب پيش رو مبتني بر جديدترين شيوه هاي آموزش پس از سال­ ها تدريس مولف در دانشگاه و دوره هاي

سازه های بتن آرمه

كتاب”سازه هاي بتن آرمه” (انتشارات عمران پايه)تاليف :  دكتر زرفام كتاب شامل حدود 700مساله حل شده در8 فصل و هر فصل

سازه های فولادی

ستايش ايزد منان را كه بار ديگر با لطف خود توفيق نشر دانش هرچند اندك اينجانب را فراهم نمود. مجموعه

مقاومت مصالح جلد اول

كتاب پيش رو مبتني بر جديدترين شيوه هاي آموزش پس از سال­ها تدريس مولف در دانشگاه و دوره هاي امادگي

مقاومت مصالح جلد دوم

كتاب پيش رو با ياري پروردگار و بهره گيري از تجربيات شخصي اينجانب ناشي از سالها تدريس در دانشگاه ها

مهندسی پی

كتاب حاضر با تكيه بر كتب مرجع روز دنيا و تجارب مولف در تدريس دروس مكانيك خاك و پي به

هیدرولیک

 كتاب حاضر با تكيه بر كتب مرجع و تجارب مهندس دهقاني پور در تدريس هيدروليك، به منظور رفع نياز دانشجويان